Reģistrācija «Ziema 2017» Kauss | Dalībnieki

Dokumenti:
Elfs 2017
Kauss: Juniori II C ST, Juniori I E6 , Juniori I D
Datums: 26.11.2017.
Organizators: Elfs
Atbildīgais: Vitālijs Sidaravičus
Vieta: BA Turība

Partneris

Partnere

* Ieteicams autorizējieties mūsu sistēmā. Tas nav obligāti, bet jums būs iespēja sekot savām registrācijām (veikt korekcijas, dzēst). Autorizācijai spiediet šeit.

1. daļa, 10:30 (Reģ. 9:00-10:00)

 B/D (W,Ch)
 1. klase (W,Ch,J)
 2. klase (W,Q,Ch,J)
 3.- 4. klase (W,Q,Ch,J)
 Meit. solo 2011.g. un jaun. (W,Ch)
 Meit. solo 2008.g. un jaun. (W,Q,Ch,J)
 Meit. solo 2006.g. un jaun. (W,Q,Ch,J)

2. daļa, 12:45 (Reģ. 11:15-12:15)

 Iesāc. 2009.g. un jaun. 1.-2. līm. (W,Ch,J)
 Iesāc. 2008.g. un jaun. 2.-3. līm. (W,Q,Ch,J)
 Iesāc. 2010.g. un jaun. 2.-3. līm. (W,Q,Ch,J)
 B II - E4 (W,Q,Ch,J)
 B I - E4 (W,Q,Ch,J)
 J I - E4+E6 (W,V,Q,Ch,R,J) - LK
 J II - D+C LA (S,Ch,R,Pd,J)

3. daļa, 15:30 (Reģ. 14:20-15:00)

 Iesāc. 2008. un jaun. 1.-2. līm. (W,Ch,J)
 Iesāc. 2006. un jaun. 2.-3. līm. (W,Q,Ch,J)
 Iesāc. 2009. un jaun. 2.-3. līm. (W,Q,Ch,J)
 B II - E4+E6 (W,V,Q,Ch,R,J)
 J I - E6+D (W,T,V,Q,S,Ch,R,J) - LK
 J II - E6+D ST (W,T,V,Q)

4. daļa, 18:00 (Reģ. 16:50-17:50)

 Bērni LA (S,Ch,R,J)
 J I - D+C LA (S,Ch,R,Pd,J)
 J II - C ST (W,T,V,F,Q) - LK
 Jaun.+ Pieaug. D+C ST (W,T,V,F,Q)
 W Kauss - JII, Jaunieši, Pieaugušie

5. daļa, 19:30 (Reģ. 18:20-19:00)

 Bērni ST (W,T,V,Q)
 J II - C+B LA (S,Ch,R,Pd,J)
 Jaun.+ Pieaug. D+C LA (S,Ch,R,Pd,J)
 Seniori II+III ST (W,T,V,F,Q)
 Seniori IV ST (W,T,V,F,Q)
 R Kauss - JII, Jaunieši, Pieaug.
* Ieteicams autorizējieties mūsu sistēmā. Tas nav obligāti, bet jums būs iespēja sekot savām registrācijām (veikt korekcijas, dzēst). Autorizācijai spiediet šeit.