Reģistrācija «Rīgas ziema» Kauss | Dalībnieki

Dokumenti:
Kauss: Jaunieši CB ST, Juniori II D ST, Bērni II E4
Datums: 10.12.2017.
Organizators: Mirada
Atbildīgais: Kirils Oševerovs-Alenovičs
Vieta: Rīgas 15.v-skola

Partneris

Partnere

* Ieteicams autorizējieties mūsu sistēmā. Tas nav obligāti, bet jums būs iespēja sekot savām registrācijām (veikt korekcijas, dzēst). Autorizācijai spiediet šeit.

1. Daļa 10:00 (Reģ. 8:30 - 9:15)

 B/D (W,Ch)
 1. klase (W,Ch,J)
 2. klase (W,Q,Ch,J)
 3.- 4. klase (W,Q,Ch,J)

2. Daļa 11:30 (Reģ. 10:00 - 10:45)

 Meit. solo 2010 g. un jaun. (W,Ch)
 Meit. solo 2008 g. un jaun. (W,Ch,J)
 Meit. solo 2006 g. un jaun. (W,Q,Ch,J)
 Meit. solo 2004 g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J)

3. Daļa 13:00 (Reģ. 11:30 - 12:15)

 Iesāc. 2010 g. un jaun. 1.līm. (W,Ch)
 Iesāc. 2009 g. un jaun. 1.-2.līm. (W,Ch,J)
 Iesāc. 2008 g. un jaun. 1.-2.līm. (W,Ch,J)
 Iesāc. 2007 g. un jaun. 2.-3.līm. (W,Q,Ch,J)
 Iesāc. 2005 g. un jaun. 2.-3.līm. (W,Q,Ch,J)

4. Daļa 15:00 (Reģ. 13:30 - 14:15)

 Bērni 1 E4
 Bērni 2 E4 - LK
 Juniori 1 E4
 Juniori 1 D (ST)
 Juniori 2 D (ST) - LK

5. Daļa 18:00 (Reģ. 16:30 - 17:15)

 Bērni 1+2 E6
 Juniori 1 E6
 Juniori 1 D (LA)
 Juniori 2 D (LA)
 Jaunieši CB (ST) - LK
* Ieteicams autorizējieties mūsu sistēmā. Tas nav obligāti, bet jums būs iespēja sekot savām registrācijām (veikt korekcijas, dzēst). Autorizācijai spiediet šeit.