Reģistrācija «Baltic Grand Prix» | Dalībnieki

Dokumenti:
Balkonā
Datums: 15.12.2018.
Organizators: Spektrs
Atbildīgais: Aigars Svars
Vieta: Ķīpsalas IC

Reģistrācija ir slēgta
Registration closed
Регистрация закрыта

Rādīt rezultātus

Partneris

Partnere

* Ieteicams autorizējieties mūsu sistēmā. Tas nav obligāti, bet jums būs iespēja sekot savām registrācijām (veikt korekcijas, dzēst). Autorizācijai spiediet šeit.

Sestdiena, 15.12.2018.

1. daļa, Skate 11:00 (Reģ.10:00)

 Skate Pirmsskolas/ BD (W,Ch)
 Skate 1. klase (W, Ch)
 Skate 2.- 4. klase (W,Ch,J)

2. daļa, Iesāc. 13:00 (Reģ.12:00)

 Iesāc. Pirmsskolas/ BD 1.līm. (W,Ch)
 Iesāc. 2009.dz.g. un jaun. 1.,2. līm.( W,Ch,J)

3. daļa, Iesāc. 14:00 (Reģ.13:00)

 Iesāc. 2010.dz.g. un jaun. 1.līm. (W,Ch)
 Iesāc. 2008.dz.g. un jaun. 2.līm. (W,Ch,J)

4. daļa, Iesāc. 15:00 (Reģ.14:00)

 Iesāc. 2009.dz.g. un jaun. 2.,3.līm. (W,Ch,J)
 Iesāc. 2007.dz.g. un jaun. 2.,3. līm. (W,Q,Ch,J)
 Iesāc. 2005.dz.g. un jaun. 3.līm. (W,Q,Ch,J)

Svētdiena, 16.12.2018.

1. daļa, Solo 10:00 (Reģ.9:00)

 Meit. solo 2005.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J)
 Meit. solo 2007.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J)
 Meit. solo 2009.dz.g. un jaun. (W,ChJ)

2. daļa, Solo 11:30 (Reģ.10:30)

 Meit. solo 2010.dz.g. un jaun. (W,Ch,J)
 Meit. solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Ch,J)
 Meit. solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Ch)

3. daļa, Iesāc. 13:00 (Reģ.12:00)

 Iesāc. 2011.dz.g. un jaun. 1.līm. (W,Ch)
 Iesāc. 2009.dz.g. un jaun. 1.,2.līm. (W,Ch,J)
 Iesāc. 2007.dz.g. un jaun. 2.,3.līm. (W,Q,Ch,J)

4. daļa 15:00 (Reģ.14:00)

 Seniori IV (ST) (5 dejas)
 Jaunieši / Pieaugušie D+C (ST) (5 dejas)
 Pieaugušie E / Hobby Bronze (ST) (W,T,Q)
 Seniori I+II E / Hobby Bronze (ST) (W,T,Q)
 Pieaugušie D / Hobby Silver (ST) (W,T,V,Q)
 Seniori I+II D / Hobby Silver (ST) (W,T,V,Q)

5. daļa 16:30 (Reģ.15:30)

 Jaunieši / Pieaugušie D+C (LA) (5 dejas)
 Pieaugušie E / Hobby Bronze (LA) (Ch,R,J)
 Seniori I+II E / Hobby Bronze (LA) (Ch,R,J)
 Pieaugušie D / Hobby Silver (LA) (S,Ch,R,J)
 Seniori I+II D / Hobby Silver (LA) (S,Ch,R,J)

* Ieteicams autorizējieties mūsu sistēmā. Tas nav obligāti, bet jums būs iespēja sekot savām registrācijām (veikt korekcijas, dzēst). Autorizācijai spiediet šeit.